"ORİJİNAL MESAJ" ŞENER ÖZMEN&CENGİZ TEKİN @ OUTLETOutlet//İhraç Fazlası Sanat, Şener Özmen ve Cengiz Tekin’in birlikte hazırladıkları Türkiye’deki ilk kapsamlı solo sergilerini 1 Aralık-9 Ocak arasında gerçekleştiriyor. Sanatçıların bugüne dek izleyici karşısına çıkmamış video ve fotoğraf çalışmaları sergide izlenebilir.

Şener Özmen ve Cengiz Tekin’in 2006-2009 yılları arasında birlikte ürettikleri ve ilk kez Outlet//İhraç Fazlası Sanat’ta sergilenecek olan “Orijinal Mesaj” serisi, günümüzün toplumsal-siyasal temelde “iz bırakan” meselelerinin üzerine gidilerek oluşturuldu. Birbirine bağlı dört videodan oluşan bu seri, uzun zamandır süregelen Türkiye’deki politik sıkıntılara dair geniş bir perspektif sunarken, sanatçıya özgü bir inançsızlık ve angaje olmama halini de içermektedir. Otobiyografik olduğu kadar toplumsal olanı da kapsayan bu videolarda, ironik hatta çoğu zaman absürd olarak nitelendirilebilecek bazı durumların gündelik yaşamın bir parçası olduğu gösterildi. Bazı denemeler ve efektlerle geçmiş ve geleceğe göndermeleri olan video çalışmalar, “iyileşme dönemi” yapıtları olarak da görülebilir. “Umut”, “Manzara”, “Bravo”, “Bir gün bir T ve bir K” isimli Orijnal Mesaj serisine ait video yapıtları, Outlet’in alt katında izleyiciyle buluşurken, Özmen ve Tekin’in yeni dönem fotoğraf işleri mekanın giriş katında sergilenecek.

1971 doğumlu Şener Özmen Diyarbakır’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında (Almanya, Fransa, İngiltere, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Birleşik Devletler, Şili, İran, Ermenistan, Azerbaycan, İsviçre, İsveç, Hollanda, İtalya, İspanya, Yugoslavya ve Avusturya’da) karma güncel sanat sergilerine katıldı. Son dönem sergileri arasında “Dream and Reality” Centrum Paul Klee (İsveç), “Who kill the painting” Neuen Museum (Nürnberg), “İstanbul Traversee” (Lille), “Gone City” (Graz), “Article 23” (Ljubljana), “Save As...” Milan, “Held Together with Water”, İstanbul Modern, 9. İstanbul Bienali sayılabilir.

1977 yılında doğan Cengiz Tekin Diyarbakır’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Katıldığı grup sergileri arasında “The Attitude Festival” (Makedonya), Normal Olmayı Reddediyorum, Outlet-İstanbul, “Suyun Bir Arada Tuttuğu” İstanbul Modern, “Transfer-NRW” (Aachen, Bochum, Münster/Almanya), “Serbest Vuruş” 9.İstanbul Bienali Misafirperverlik Alanı, “Tekinsiz” Akbank Sanat (İstanbul), “Ya Sev ya Terk Et” 5.Cetinje Bienali, In den Schluchten des Balkan, Kunsthalle Fridericianum (Kassel, Almanya), “U-Topos” 2.Tirana Bienali (Arnavutluk) sayılabilir.

/////////////////

Outlet//Independent Art Space will be hosting the first comprehensive solo show of Şener Özmen and Cengiz Tekin together between December, 1st and January, 9th. The show will feature the video and photo works which have never been seen before.

A collaboration work of Şener Özmen and Cengiz Tekin, the “Original Message”, which was realized between 2006-2009 draws on the issues that have marked the current social-political sphere. While offering a wide perspective on Turkey’s long-standing political problems, the series which is composed of four interrelated videos embodies an artist-specific scepticism and unability to engage. The videos which intermingles the autobiographical with the social, portrays some ironic, even absurd circumstances as parts of everyday life. Making reference to the past and future, they could as well be viewed as works of a “recovery period”. The video works entitled “Hope”, “Landscape”, “Bravo”, “One day a T and a K” will meet the audience in the ground floor and in the entrance floor will be presented the recent photography works of Özmen and Tekin.

Born in 1971, Şener Özmen lives and works in Diyarbakir. He has participated in many group exhibitions in Turkey and abroad (Germany, France, U.K., Kosovo, Serbia, Albania, U.S.A., Chile, Iran, Armenia, Azebaijan, Switzerland, Sweden, Netherlands, Italy, Spain, Yugoslavia and Austria). Recent group exhibitions include “Dream and Reality” Centrum Paul Klee (Sweden), “Who kill the painting” Neuen Museum (Nürnberg), “Istanbul Traversee” (Lille), “Gone City” (Graz), “Article 23” (Ljubljana), “Save As...” Milano, “Held Together with Water”, Istanbul Modern and 9th Istanbul Biennial.

Born in 1977, Cengiz Tekin lives and works in Diyarbakir. Selected group exhibitions include “The attitude Festival” (Macedonia), “I Refuse to Become What you Call Normal” Outlet (Istanbul), “Held together with Water” Istanbul Museum of Modern Art, “Transfer-NRW” (Aachen, Bochum, Münster/Germany), “Free Kick” 9th Istanbul Biennial, “Etrangeté en Soi: Unheimlich” Akbank Art Center (Istanbul), “Love it or Leave it” 5th Cetinje Biennale, “In Den Schluchten des Balkan” Kunsthalle Fridericianum (Kassel, Germany), “U-Topos” 2nd Tirana Biennial (Albania).

0 yorum:

Post a Comment