K2 Kütüphane Semineri

evrendeşçilik (kozmopolitizm)

Eski Yunanca’da “evren” ya da “dünya” anlamına gelen kosmos ile “yurttaş” anlamındaki polites’ten türetilmiş terim: “dünya yurttaşlığı”. İnsanın ya da bireyin ‘ulus” olarak tüm bir insanlığı, “vatan” olarak da tüm bir evreni görmesi gerektiğini savunan görüş; insanın kendisini evrenin bir yurttaşı olarak saymanı gerektiğini öne süren, “insanlık ulusçuluğu” ‘ile “evren yurttaşlığı” anlayışlarına ülküselleştirip benimseyen öğreti.
İlkin ilkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Kinikler, Stoacılar ve Sofistler tarafından savunulan bir ahlâk anlayışı olarak beliren < insanın üzerinde yaşadığı toprak parçasına, ana-yurduna duyduğu bağlılığın yerini, çok daha büyük ölçekli, evrensel bir “dünya vatandaşlığı” ülküsünün atması gerektiğini savunur. Stoacılar’ın bilgeliğin evrendeşçilikten geçtiği yollu öğretisinden ulus-devletin ortaya çıkmasıyla alevlenen ulusçuluk savunusuna, Marxçılığın dünyanın tüm emekçilerini birleşmeye çağırmasından sınır tanımayan kapitalist ekonominin “paranın vatana olmadığı” yollu savunusuna değin yaşanan süreçte varılan yer, “tek bir mekân olarak dünya” anlayışıdır —yereli küresele, tikeli evrensele karşı korumaya yönelik tüm iyi niyet ve girişimlere rağmen, güçlünün gücüne güç kattığı dünya-sistemleri çözümlemesinin ve hep kendine yontan Batılı modernlik tasarısının doğrudan uzantısı olan bir küreselleşme anlayışı.

Felsefe Sözlüğü- A.Baki Güçlü; Erkan Uzun; Serkan Uzun; Ü.Hüsrev Yoksal-Bilim ve Sanat Yayınları

Paralel Etkinliklerİstanbul'da bir "... Bienal Paralel Etkinliğidir" telaşıdır gidiyor. Herkes çok etkin şu sıralar.. ya sonra?

Justine Kurland
uzak takip: Michael Wolf @ Elipsis Gallery
BKNZRSM: Osman, Birtan ve Fulden


Osman Kerkütlü


Birtan Oran


Fulden Aran

Nicolas Bourriaud @ Akbank SanatSKOR (Foundation on Art and Public Space) presents Precarious Constructions. Answer to Jacques Rancière on Art and Politics — a lecture by Nicolas Bourriaud and the launch of Open #17: A Precarious Existence: Vulnerability in the Public Domain, at the 11th Istanbul Biennial (September 12 – November 8) :: September 13, 2009; 11:00 am - 2:00 pm :: Akbank Sanat Beyoğlu, Akbank Sanat Beyoğlu, Istiklal Cad. No:8, BEYOGLU-ISTANBUL (Very close to Taksim Square).

In his lecture, Nicolas Bourriaud reacts to Jacques Rancière’s claim that his ‘esthétique relationelle’ (relational aesthetics) is little more than a moral revival in the arts. According to Bourriaud, the significance of the political programme of contemporary art is its recognition of the precarious condition of the world.

This lecture by Nicolas Bourriaud celebrates the launch of Open # 17, ‘A Precarious Existence: Vulnerability in the Public Domain’. Open. Cahier on Art and the Public Domain reflects upon contemporary public space from a cultural perspective. Through a thematic investigation into the changing conditions of public space and through new ideas related to public space, Open aims to make a structural contribution to the development of theories about these subjects and to function as a platform for reflection on socio-cultural and artistic practices. Thematic issues have featured such subjects as security, memory, visibility, sound, tolerance, hybrid space, cultural freedom, the rise of informal media, art as a public issue and social engineering. Among the international authors writing for Open are philosophers of culture, sociologists, media theorists, architecture- and art critics and political scientists such as: Brian Holmes, Michael Hardt, Chantal Mouffe, Thierry de Duve, Boris Groys and Simon Sheikh.

The issue Open # 17, ‘A Precarious Existence: Vulnerability in the Public Domain’ addresses precariousness in a cultural and social context and deals with such matters as the functioning of the art scene and the conditions of the precarious city and public space. For a few years now there has been an international discourse surrounding the notion of ‘precarity’ or ‘precariousness’, boosted by European social movements and philosophers such as Paolo Virno. Precarity refers to the relationship between temporary and flexible labour arrangements and an existence without predictability and security, which is determining the living conditions of increasingly larger groups in society. Open # 17 contains contributions by Nicolas Bourriaud, Pascal Gielen, Brian Holmes, Brett Neilson and Ned Rossiter, Merijn Oudenampsen, Matteo Pasquinelli, Recetas Urbanas, Gerald Raunig and Jan Verwoert, as well as an extensive interview with the Italian philosopher Paolo Virno by Pascal Gielen and Sonja Lavaert.

Open is edited by Jorinde Seijdel (editor in chief) and Liesbeth Melis (final editing) and appears twice a year in a Dutch-language and an English-language edition. The graphic design is by Thomas Buxò. Open is an initiative of SKOR (Foundation Art and Public Space, Amsterdam) and is published by NAI Publishers.

Programme September 13th

11.00 am Reception and coffee
11.30 am Welcome by Fulya Erdemci, director of SKOR (Foundation Art and Public Space), Amsterdam
11.40 am Introduction by Jorinde Seijdel, editor in chief of Open, Cahier on Art and the Public Domain
11.50 am Lecture by Nicolas Bourriaud
12.50 am Discussion

English spoken
Admission free

Kütegin'in Hıyğızı

Kütegin'in Hıyğızı

"Painting" video by Vladimir NikolićBir ara ben de Malavich'in resimlerini anime ederek videoya donüştürme işine eğilmiştim. Bir ara belki taslak hallerinden bir kaçını paylaşırım.

Sanatçının diğer işlerini merak edenler vladimir-nikolic.com adresini ziyaret edebilirler.

Debi/Flow @ SSM10-16 Ağustos
Sabancı Üniversitesi
Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan
(Açılış: 10 Ağustos 2009, Pazartesi saat 19.00)

Debi sergisi; Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Programı kapsamında üç yıl süresince üretilmiş işleri kavrama fırsatı sunan bir an. Sergi, öğrencilerin 2007 ve 2009 yılları arasındaki yaratıcı eylemlerinin sonuçlarını kapsıyor.

VA/VCD programı mezunlarının istihdam yüzdesi hayli yüksek. Ulusal ve uluslararası sektörde ilk sene içerisinde diğer okullarla karşılaştırıldığında kaydadeğer yüzdeleri bulan istihdam oranının yanı sıra; önemli oranda bir öğrenci kesimi de Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki prestijli üniversitelere, sıklıkla burs alarak kabul ediliyorlar.

Öğrenci sergisinin bu yılki teması olan Debi, öğrencilerin eğitimleri esnasında geliştirdikleri fikirler ve işlerin ileriye dönük potansiyeline dikkat çekiyor. Sergilenen işlerin bazılarının sanat eserleri ve akademik tebliğler olarak önemli uluslararası ortamlarda sergilendiklerini, sunulduklarını görüyoruz.

Bu sergi; yaratıcı sektörün geleceği hakkında yeni neslin ürettiği yeni fikirlerle ve Sabancı Üniversitesi, VA/VCD programındaki usta profesyonellerin yetiştirdiği yeteneklerle tanışma fırsatı sunuyor.
DOKUNMA KARDEŞİM!

uzak gözlem: iran//ev içi durumlar/02


Yasmin - Images by Ehsan Maleki