Arzu Akgün"Look" @ MerkürArzu Akgün; özellikle büyük boyutlu ahşap panolara taşıdığı özel yaşam içeriklerini, psiko-sosyal bir eleştiriyi de yüklenen etkili bir şekilde resmediyor. Söz konusu çalışmalarda siyah ile soğuk renklerin dengeli birlikteliği, ahşap zeminin yarattığı sıcaklık duygusuyla çelişik bir bütünlük içinde sunuluyor. Ancak, ahşap zemine kazandırılan ve yer yer baskı resim disiplinini çağrıştıran dokusal vurgular, giderek netleşen özel bir dilin unsurlarına dönüşüyor.

Sanatçı “LOOK” sergisinde ahşap üzerine kazıma ve boyama tekniğiyle oluşturduğu 16 eserini sergileyecek.

Arzu Akgün İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

0 yorum:

Post a Comment