uzak takip: MATERYAL.RESİM//MATERIAL.PICTURE7 Mayıs – 21 Haziran 2009
Operation Room
Amerikan Hastanesi Sanat Galerisi

Sanatçılar: Ramazan Bayrakoglu, Sabine Boehl, Özlem Günyol, Erinç Seymen, Ilgın Seymen, Sabire Susuz, Merve Sendil, Evren Tekinoktay, Ebru Uygun ve Halil Vurucuoglu

Materyal ve resim ilişkisini farklı açılardan göstermeyi hedefleyen serginin küratörlüğünü Ekrem Yalçındağ üstleniyor. Sergi, birbirinden ilginç eserleriyle sanat üretimlerinde metaryel kullanmayı bir yöntem olarak benimseyen sanatçıları bir araya getiriyor. 20. yüzyılın başlarında modern dünyanın gelişmesine paralel olarak sanatın da modernleşmesi, resimde de materyal kullanımı yöntemi olarak ortaya çıktı. Bu yöntemi kullanan Kübistler’den ilk akla gelen isimler Picasso, Braque, Juan Gris olmasıyla birlikte bu isimleri takip eden süreçte özellikle Hannah Höch, Kurt Schwitters gibi Dadaist sanatçılar da materyali kendilerini ifade etmenin tek aracı olarak kullandılar ve resim yüzeyini kolajlardan oluşan bir sistemle organize ettiler. Esere bir boyut kazandıran, ifade olanaklarında çeşitlilik, zenginlik ve şaşırtıcılık sağlayan materyaller; yüzey üzerinde görselliğin başka şekilde üretilmesi açısından denemeye açık sanatçılar için çekici gelmiştir.

0 yorum:

Post a Comment