Açık Alan13 Mayıs-27 Mayıs 2009
Soyer Kültür Sanat Fabrikası-İzmir

Manas Bulvarı 613 Sokak
No: 10 Bornova-İzmir
(Yeni Adliye otobüs durağı karşısı)
Tel: (0 232) 486 34 00
www.soyerkultursanat.com

//////////////////////////////////////////////

Sanatçılar
Arzu Akgün Betül Akkuş Semra Alaskan Seçil Alkış Fulden Aran Emine Doğru Evrim Günlü Sema Kayaönü Sevgi Kesmen Nazif Kurşunlu Fırat Kurtulmaz Minel Özbaylanlı Ozan Özcan Mehtap Özer Ayşe Topçuoğulları Cihan Yılmaz

Küratör
Özgül Kılıçarslan Sarıkuş
Küratör
Özgül Kılınçarslan Sarıkuş

Asistan Küratörler
Fulden Aran
Seçil Alkış

Editör
Özgül Kılınçarslan Sarıkuş

Grafik Tasarım
Hakan Kırdar

//////////////////////////////////////////////

...bir alan açmak

Açık alan bugün diğer zamanlardan çok daha fazla ihtiyacını duyduğumuz bir yaratı sahasıdır. Etrafımızda hissettiğimiz konumlandırmalar ve konum almalar bulutu içersinde boş bir uzam, yeni ve yaratıcı olanın varoluşu için gereklidir. Başka bir deyişle, düşünsel ve eleştirel yapıları meydana getirirken ortaya çıkan kimseye ait olmayan, tarafsız bir bölge ihtiyacı, yaratım sürecinin her aşamasında kendini hissettirir.

Gerçekte bir mekan kesintisiz devam eder, fiziksel bir sürekliliğe sahiptir. Bu süreklilik, bölünemez, genişletilemez. Ama sanat bunu kendi yöntemleri ile mümkün kılar. Burası kendiliğinden oluşmuş bir buluşma alanı, fiziki birliktelikler sonucu ortaya çıkmış imgelerin toplamı. Buluşma daha çok rastlaşma, teğet geçme, karşılaşma ve keşisme kavramları ile genişletilebilir. Çünkü açık alan verilmiş vaad edilmiş söylemlerin yerine getirildiği bir mekan değil, Foucault’un Borges’ten ödünç aldığı bir Çin Ansiklopedisi, madde başlıkları birbirinden bağımsız bir kavramı oluşturan imgeler bütünüdür aynı zamanda... Gerçeği yitirişin, düşlere uyanışın, varoluşun gizini sessizce ve kendince ortaya çıkarmanın alanıdır. Burası, fiziki bir mekan değil, varlığı kendinden önceki ve sonraki iki sınıra bağlı olan, olasılıklara yer açabilen bir düşünsel bir uzam. Tıpkı Peter Brook’un sözcük tanımında olduğu gibi bir adım öncesinin ve bir adım sonrasının sessiz boşluğuyla ayrışan bir kelime gibi anakaradan kopmuş bir parça toprakta diyebiliriz. Oluşturmaya çalıştığımız ard arda gelen iki kelime arasındaki saklı karakterin boşluğunda bir alan açma çabasıdır.

Bir kesintisiz nefes alma ortamı olarak “açık alan”, dört yıldır aynı atölyeyi paylaşan Resim Bölümü öğrencilerinden oluşan bir grup genç sanatçının sokağa çıkmadan önceki adımıdır. Bu bakımdan kararlaştırılmadan oluşan birlikteliğin tekilleşmeden önceki son sunumları olduğunu söyleyebiliriz. “açık alan” da yer alan çalışmalar kent imgeleri, kentli imgeleri ve hem kentin hem de kentte yaşayanların psişik portrelerinden oluşmaktadır. Burada bazen bu alanın sınırları kentin içine nüfuz etmekte ve bu kent/alan kendine ait bir devinime kavuşmaktadır. Sözkonusu olan, yaşayan, soluk alan ama müdahale etmeyen bir devinimdir. Birkaç temel kuralı olan ama sonsuz açılımları doğurabilen bir anaç oyun gibi düşündüğümüzde, aslında fiziki bir düzlemi olmayan oyunun, zihinde gerçekleşen kurmaca bir düşünce tahtası bahsedilen alana denk düşer. Düşünmek, fikirlerle oynamak, düşüncenin genişletilmesi, deneyimlemek, hata yapmak hepsini bu alana dahil etmek mümkündür.

Özgül Kılınçarslan Sarıkuş

0 yorum:

Post a Comment