Günümüz sanat üretimini anlamak için...

"... Günümüz sanat üretimini anlamak için önkoşul olan ve klasik sanat tarihi öğretisinden tümüyle başkalaşmış olan eleştirel bir Modernizm/Postmodernizm bilgisi eğitim sistemi içinde hemen hiçbir aşamada yer almıyor. 20. yy. sanat bilgisi içermeyen eğitim, bu dar alanın çürük temelini oluşturuyor..."

>yazının tümü

Not: Beral Madra'nın yukarıdaki saptaması Türkiye'de genel olarak geçerli olmakla birlikte en azından benim deneyimlediğim istisnai bir yer var. O da benim Resim Ana Sanat Dalı'nda lisans üstü eğitimi aldığım Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'dür. Özgün İngilizce metinlerden karşılaştırmalı olarak Modernizm/Postmodernizm ekseninde okutulan dersin adı "Çağdaş Batı Sanatı" hocamız ise Ahmet Feyzi Korur'du.

0 yorum:

Post a Comment