YARATICI YIKIM//CREATIVE DESTRUCTIONSanatçılar:
Seçil Alkış
Osman Bozkurt
Elmas Deniz
Hakan Kırdar
Nejat Satı
Şener Özmen

Outlet; “kentiçi durumlara” odaklanan 6 sanatçının “Yaratıcı Yıkım” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Seçil Alkış (İzmir), Osman Bozkurt (İstanbul), Elmas Deniz (İstanbul), Hakan Kırdar (İzmir), Nejat Satı (İzmir) ve Şener Özmen (Diyarbakır)’in fotoğraf, desen, resim ve hazır nesneleri izleyiciyle buluşuyor.

Outlet Proje Alanı’nda ise, Allora ve Calzadilla’nın “Under Discussion” videoları izleyiciyi harekete geçmeye çağırıyor.

Kenti bir araç olarak değil; meselenin tam da özü olarak gören sanatçılar, demokrasi ve kent ilişkisini irdeleyen farklı tekniklerde üretimler gerçekleştiriyorlar. Ekonomiden ödünç aldığı “Yaratıcı Yıkım” kavramını kent çalışmalarına uyarlayan David Harvey’e göre, kent hakkı sadece hâlihazırda varolanlara erişme hakkı değil; aynı zamanda onu değiştirme, yeniden biçimlendirme hakkıdır. Bu sebeple, “Yaratıcı Yıkım” 2008’in son günlerinde Atina’da yaşananlarla daha anlamlı hale gelir, yeni bir yaratıcı ruh yine yıkımın içinden doğar! Kent sakinleri en temel hakları olan kenti değiştirme haklarını kullanırlar.

Farklı şehirlerden 6 sanatçının çalışmalarında, kent meselelerine ilişkin yaklaşımlar sergileniyor. Kentin alışıldıkça görünmez hale gelen çelişki ve çatışmaları görünür hale gelirken, sınırlar ve geçişlilikler sorgulanıyor. Sanatçılar büyük eleştirileri dile getirmek için küçük esprilerden yararlanıyorlar.

Artists:
Seçil Alkış
Osman Bozkurt
Elmas Deniz
Hakan Kırdar
Nejat Satı
Şener Özmen

Creative Destruction includes the works of six artists who are preoccupied with 'urban issues’ In the ground floor space drawings, paintings and photography by Seçil Alkış (İzmir), Osman Bozkurt (İstanbul), Elmas Deniz (İstanbul), Hakan Kırdar (İzmir), Nejat Satı (İzmir) and Şener Özmen (Diyarbakır) come together to form an installation full of potential dialogue.

Downstairs in the Outlet Project Room Allora and Calzadilla’s video Under Discussion urges the viewer to take action.

The content of the works make visible the paradoxes, conflicts of the city and questions flows and boundaries. According to David Harvey who borrowed the term “Creative Destruction” from economy, the right to the city is not merely a right of access to what already exists, but a right to change it. “Creative Destruction”, therefore, becomes more meaningful after what happened in Athens on the last days of 2008, out of destruction again a new spirit of creativity arises!

0 yorum:

Post a Comment