Veri Küratörü

"Internet’in sağladığı zengin eşzamansız (”async”) iletişim olanakları ister istemez yeni küratörlük pratiklerine yol açıyor bence. Bu ortamlarda kullandığımız iletişim ve düzenleme araçları hiçbir klasik küratörün elinde yok. Bu araçlarla çerçevelemek, kavramsallaştırmak, sınırlandırmak, yönetmek, düzenlemek, ayarlamak hemen hergün hepimizin defalarca yaptığı eylemler. Çoğumuz son 3-5 yıldır bunları yapıyoruz ve birer veri küratörü oluyoruz. Eğer herhangi bir paylaşımlı sosyal web servisi kullanıyorsanız –mesela Delicious sosyal imleme etiketleme, Flickr fotoğraf grupları, FFFFOUND görsel imleme, Youtube video kanalları vs.– siz de veri küratörlüğü yapıyorsunuz.

Bakıp iyileştirdiğimiz şey veri, yaratıcı kişilerin bize verdikleri. Ya bir yerden aldığını bize yönlendiriyor, ya biz bu verilerle karşılaşıyoruz. Karşılaştıkça topluyor, etiketliyor, yeniden çerçeveliyor, blogda yazıyor, çevresindekilere gönderiyor, sınırlandırıyor, bağlantı kuruyoruz. Veriye yeni yönler veriyoruz. Küratörlük hayatın içinde hergün devam ediyor.

Ancak burada çok daha önemli bir soru var. Bu küratörlük araçlarını bize kim veriyor? Araçlar bu veri bakma iyileştirme pratiğimizi nasıl yönlendiriyor? Ne kadar bağımsız?"

Burak Arıkan >>>alıntı adresi

0 yorum:

Post a Comment